Cyprian Norwid. Wiersze wybrane. Biblioteka Opracowań Lektur Szkolnych

Lektury

Informacje

Seria zawiera omówienia lektur szkolnych zgodnych z nową podstawą programową. Jest przeznaczona dla uczennic i uczniów, którzy pragną przypomnieć sobie najważniejsze wątki, sytuacje liryczne i życiorysy autorów, a także wrażenia towarzyszące czytaniu książki. Mamy nadzieję, że...

Cena: 2,85
Dostępność: dostępny do tygodnia