Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie marzec 2015 r. część II

E-książki

Informacje

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:AKTUALNOŚCI1.Kary pieniężne za niezłożenie sprawozdania do urzędu skarbowegoSPRAWOZDANIA FINANSOWE2.Ujęcie aktywów obrotowych w bilansie3.Ujawnienie błędu istotnego w sprawozdaniu finansowym4.Ujęcie w bilansie odpisów aktualizujących5.Termin...

Cena: 34,30 39,20 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie