Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Outsourcing zakłada, że wszelka działalność przedsiębiorstwa nienależąca do jego kluczowej aktywności jest zlecana na zewnątrz. Autor przedstawił w książce:outsourcing w świetle współczesnych tendencji w zarządzaniu rodzaje i formy outsourcingu przesłanki stosowania...

Cena: 42,25
Dostępność: dostępny od ręki