Postępowanie administracyjne i sądowoadmnistracyjne a prawo europejskie

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

częste miesiączki a menopauza

Książka ukazuje relacje pomiędzy prawem europejskim, rozumianym jako porządek prawny kształtowany zarówno w ramach wspólnotowych, jak i działalności częste miesiączki a menopauza Rady Europy, w tym systemu Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a polskim postępowaniem...

Cena: 58,65
Dostępność: dostępny do tygodnia