Wszyscy jesteśmy kanibalami

Nauki humanistyczne

Informacje

drift idol

Podobnie jak całe dzieło Claude\'a Lévi-Straussa, niniejszy tom, który swój tytuł zapożycza od jednego z rozdziałów, podkreśla nierozerwalną więź drift idol pomiędzy \"myślą mityczną i myślą naukową\", nie redukując bynajmniej tej drugiej do tej pierwszej. Przypomina nam, że pomiędzy...

Cena: 38,61
Dostępność: dostępny od ręki